Projekt "MEZIMO"

 
Název projektu: Podpora znevýhodněné mládeže k posílení pracovní integrace, dalšího vzdělávání či odborné přípravy prostřednictvím mezinárodní mobility 

Zkrácený název projektu: MEZIMO

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most, ČR

Partner projektu: Jugendberufshilfe Chemnitz gGmbH,  se sídlem Straße Usti nad Labem 43-45, 09119 Chemnitz, SRN

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000593

Doba realizace projektu: 01. 05. 2016 – 30. 04. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most a Litvínov

Projekt se zaměřuje na podporu znevýhodněné mládeže, ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené v regionu Most, které prostřednictvím mezinárodní mobility bude usnadněn přístup na trh práce a do dalšího vzdělávání či odborné přípravy. Projekt je předkládán jako komplexní soubor provázaných a vzájemně na sebe závislých aktivit, s důrazem na individuální přístup a intenzivní práci s každým jedincem ve všech fázích projektu, které povedou mladé lidi k příležitosti začít znovu a najít smysl života.

 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30.04.2018.