Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu tvoří znevýhodněná mládež pro mezinárodní mobilitu. Jedná se o 20 osob ve věku 15 - 30 let, které jsou evidované na ÚP ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově a jejich dosažená úroveň vzdělání a doba evidence na ÚP ČR je řadí mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. 

Jedná se o:

  • osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 - 2) bez limitu pro min. dobu evidence na ÚP ČR;

  • osoby s kvalifikací (ISCED 3 - 6) s min. dobou evidence na ÚP ČR po dobu 6 měsíců.