Fotodokumentace

 

KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu

KA 03 - Průběžné individuální podpůrné poradenství

KA 04 - Vstupní diagnostika a psychologické rozhovory

KA 05 - Příprava zahraničních stáží ve spolupráci se zahraničním partnerem v ČR

KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže

KA 08 - Realizace zahraničních stáží