Klíčové aktivity projektu

Klíčové aktivity

Projekt bude realizován prostřednictvím 10 klíčových aktivit:

KA 01 - Oslovení cílové skupiny pro vstup do projektu

KA 02 - Výběr cílové skupiny do projektu

KA 03 - Průběžné individuální podpůrné poradenství

KA 04 - Vstupní diagnostika a psychologické rozhovory

KA 05 - Příprava zahraničních stáží ve spolupráci se zahraničním partnerem v ČR

KA 06 - Příprava účastníků na zahraniční stáže

KA 07 - Přípravné návštěvy před realizací zahraničních stáží v SRN

KA 08 - Realizace zahraničních stáží

KA 09 - Individuální poradenství a koučink k integraci na trh práce či do dalšího vzdělávání

KA 10 - Evaluace projektu.