Popis projektového záměru

Projekt se zaměřuje na podporu znevýhodněné mládeže, ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené v regionu Most, které prostřednictvím mezinárodní mobility bude usnadněn přístup na trh práce a do dalšího vzdělávání či odborné přípravy. Projekt je předkládán jako komplexní soubor provázaných a vzájemně na sebe závislých aktivit, s důrazem na individuální přístup a intenzivní práci s každým jedincem ve všech fázích projektu, které povedou mladé lidi k příležitosti začít znovu a najít smysl života.

 

Cílovou skupinu projektu bude tvořit 20 osob ve věku 15 - 30 let, které jsou evidované na ÚP ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově, a to:

  • osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 - 2) bez limitu pro min. dobu evidence na ÚP ČR;
  • osoby s kvalifikací (ISCED 3 - 6) s min. dobou evidence na ÚP ČR po dobu 6 měsíců.

 

Projekt je předkládán jako komplexní soubor provázaných a vzájemně na sebe závislých aktivit, směřujících nejen k integraci cílové skupuny na pracovní trh či do dalšího vzdělávání, příp. odborné přípravy, ale i do společnosti. Díky mezinárodní mobilitě a souvisejících aktivit dojde ke zvýšení osobních kompetencí každého účastníka. Během pobytu v zahraničí získají větší sebevědomí a sebedůvěru,naučí se týmové práci, soběstačnosti i odpovědnosti. Díky zahraničním stážím získají vyšší uplatnění na trhu práce, naučí se novým postupům a především si osvojí pracovní návyky a obnoví si důvěru ve vzdělávací proces. Důležitým aspektem mezinárodní mobility bude i poznání cizí kultury a jazyka,získají příležitost v cizím prostředí začít znovu a experimentovat s různými stránkami jejich osobnosti,stejně jako s možností profesního směřování. Individuálním přístupem a intenzivní prací s cílovou skupinou po celou dobu realizace projektu získají mladí lidé příležitost zažít úspěch a nalézt smysl života. Zejména pak poradenství, koučink a mentorování poskytnou cílové skupině jedinečnou příležitost k rozvoji cílevědomosti, plánování a k ujasnění si jejich pozice na trhu práce, pro další vzdělávání i ve společnosti 

Projekt bude realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov po dobu 24 měsíců ve spolupráci se zahraničním partnerem: Jugendberufshilfe Chemnitz gGmbH, se sídlem Straße Usti nad Labem 43-45, 09119 Chemnitz, SRN