Publicita projektu

 
 • Povinný plakát o projektu - zde

 • Informace o projektu byly umístěny na www.esfcr.cz

 • Byla zpracována stručná anotace projektu - zde 

 • Byla zpracována elektronická prezentace k oslovení cílové skupiny pro vstup do projektu -  zde 

 • Byla zpracována aktualizace elektronické prezentace k oslovení cílové skupiny pro vstup do projektu - zde 

 • Byly zpracovány informační a komunikační materiály - propagační tiskoviny pro cílovou skupinu v počtu 200 kusů - zde

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na https://www.nadeje-m.cz/projekt-mezimo

 • Dne 19.05.2016 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Dne 29.07.2017 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 2. článek o projektu - zde

 • Dne 18.04.2018 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 3. článek o projektu - zde

 • Elekteronická prezentace ze závěrečného setkání ke zhodnocení výstupů a výsledků projektu ze dne 24.04.2018 - zde

 • Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).

 • Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).