Popis cílů a výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím mezinárodní mobility podpořit znevýhodněné mladé uchazeče o zaměstnání ve věku 15 - 30 let, ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené nejen v integraci na trh práce, do dalšího vzdělávání či odborné přípravy, ale i do společnosti, s důrazem na individuální přístup a intenzivní práci s každým jedincem ve všech fázích projektu. Jedná se o komplexní soubor provázaných a vzájemně na sebe závislých aktivit, směřujících nejen k integraci cílové skupiny na pracovní trh či do dalšího vzdělávání, příp. odborné přípravy, ale i do společnosti.

 

Výstup:

  • 20 podpořených účastníků projektu, kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory v rozsahu více než 40 hodin bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu.

 
Výsledek: 
 
  • jedná se o min. 15 podpořených účastníků projektu, kteří ukončili předepsaným způsobem stáž v zahraničí a získali certifikáty o ukončení stáže, vydané jednotlivými zaměstnavateli.