Projekt "MOSTÍK"

 

 

Název projektu: Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK"

Zkrácený název projektu: MOSTÍK

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000061

Doba realizace projektu: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

Projekt se zaměřuje na vybudování a provoz Dětského klubu s rozšířenou provozní dobou, na doprovod dětí (kroužky, škola) a na organizaci Přímětských táborů v době letních prázdnin. Dětský klub i Příměstské tábory budou provozovány ve Středisku volného času v Mostě. Dětský klub i Příměstské tábory významně rozšíří současnou nabídku služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v Mostě v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání či se na trh práce aktivně připravují. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, podpoří rovné příležitosti a usnadní rodičům sladit pracovní a rodinný život,

Projekt je realizován bez partnera. 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30.06.2018.