Cílová skupina

 

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiče (příp. jiné pečující osoby) s dětmi mladšími 15 let věku, které navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě.
 

Cílová skupina je rozdělena na 2 podskupiny:


1. Zaměstnaní rodiče a rodiče vykonávající SVČ - tato cílová skupina má problémy s péči o jejich děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování při výkonu jejich zaměstnání či samostané výdělečné činnosti (SVČ). Školní družiny, které rodiče k péči převážně využívají, mají provozní dobu, která je odlišná od jejich pracovní doby (od brzkých ranních hodin do pozdního odpoledne, směnný provoz, práce mimo Most). Kritickým obdobím rodičů se stávají školní prázdniny rozšířené ještě o dny ředitelského volna, které jsou ve značném nepoměru vzhledem k délce dovolené rodičů. Pro rodiče nastává stresující situace jak sladit pracovní život s péčí o dítě, často řeší problémy kolize mezi vlastním pracovním rozvrhem a časovým rozvrhem svých dětí, chybí adekvátní dohled nad jejich dětmi v době zaměstnání, jsou nuceni pracovat na zkrácený úvazek, zejména pak ženy bez ohledu na obor či úroveň jejich kvalifikace a schopností, nemohou si navýšit svůj pracovní úvazek apod. Díky projektu, získá tato cílová skupina možnost umístit své dítě do zařízení, které zajistí péči o něj v čase odpovídajícím pracovní době rodiče a přinese nárůst pracovního zapojení rodičů (zejména matek) na trhu práce.
 

2. Nezaměstnaní rodiče, kteří jsou uchazeči o zaměstnání - tato cílová skupina má také problémy s péčí o jejich děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování, a to při hledání zaměstnání či možnosti zapojit se do procesu vzdělávání či rekvalifikace ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Díky projektu bude mít tato cílová skupina mnohem větší šanci na pracovní uplatnění, neboť může hledat práci bez jakéhokoliv omezení, nabídne se jim prostor pro vzdělávání či případnou účast na kurzech pro zvýšení kvalifikace.