Klíčové aktivity

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 4 klíčových aktivit:
KA 01 - Vybudování Dětského klubu a prostor pro organizaci Příměstských táborů
KA 02 - Provoz Dětského klubu
KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity včetně doprovodu dětí do školy a ze školy
KA 04 - Organizace Příměstských táborů.