Popis cílů a výsledků projektu

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb v péči o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování pro rodiče či jiné pečující osoby, za účelem zvýšení jejich zaměstnanosti, rovných příležitostí a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života, umožnit jim vykonávat práci na plný úvazek, práci na směnný provoz či mimo Most, aktivně hledat zaměstnání či rozšiřovat si kvalifikaci pro zlepšení uplatnění na trhu práce, bez nákladného financování adekvátního dohledu nad svými dětmi z vlastních zdrojů v době zaměstnání či aktivní přípravy na trh práce.

 

Měřitelné indikátory:

  • jedná se o min. 90 podpořených osob projektu, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory v rozsahu minimálně 40 hodin bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu.