Popis potřebnosti projektu

 

Projekt řeší problémy vznikající rodičům (př. jiné pečující osobě) v Mostě v péči o jejich děti na 1. stupni základních škol (ZŠ) v době mimo školní vyučování, s ohledem na jejich zlepšení postavení na trhu práce a slučitelnost pracovního a rodinného života. 

Problémem jsou nedostatečné kapacity současných školních družin při ZŠ v Mostě a absence zařízení péče o děti v době školních prázdnin se zajištěním adekvátního dohledu nad jejich dětmi v době, kdy rodiče pobývají v zaměstnání či se na trhu práce připravují. Stávající školní družiny se dlouhodobě se potýkají s nedostatečnou kapacitou volných míst a žáci 4. a 5., někdi i 3. tříd se do školní družiny zpravidla již nedostanou a s neodpovídající provozní dobou, která je značně odlišná od pracovní doby řady rodičů. Rodiče jsou pro výkon zaměstnání limitováni kapacitou i dobou provozu školních družin. Nemohou tak navýšit své pracovní úvazky, pracovat na směnný provoz či mimo Most. Řada rodičů, zejména pak ženy jsou nuceny vyhledávat zaměstnání na zkrácené úvazky, bez ohledu na úroveň jejich kvalifikace či finanční ohodnocení. Situace je mnohem více dramatická v domácnostech s jedním pečujícím rodičem, pro kterého je zaměstnání na plný úvazek často téměř nerealizovatelné. Kritickým obdobím se stávají prázdniny, zvláště ty letní. Počet dnů školních prázdnin, rozšířených ještě o dny ředitelského volna, je ve značném nepoměru vzhledem k délce dovolené rodičů a o dovolené se v péči o své děti střídají.