Popis projektového záměru

 

Projekt se zaměřuje na rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v péči o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování pro rodiče či jiné pečující osoby, za účelem zvýšení jejich zaměstnanosti, rovných příležitostí a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života, umožnit jim vykonávat práci na plný úvazek, práci na směnný provoz či mimo Most, aktivně hledat zaměstnání či rozšiřovat si kvalifikaci pro zlepšení uplatnění na trhu práce, bez nákladného financování adekvátního dohledu nad svými dětmi z vlastních zdrojů v době zaměstnání či aktivní přípravy na trh práce.
 

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiče (příp. jiné pečující osoby) s dětmi mladšími 15 let věku, které navštěvují 1. stupeň ZŠ v Mostě.
Cílová skupina je rozdělena na 2 podskupiny:
1. Zaměstnaní rodiče a rodiče vykonávající SVČ 
2. Nezaměstnaní rodiče, kteří jsou uchazeči o zaměstnání. 

 

Projektové aktivity se zaměří na vybudování a provoz Dětského klubu a prostor pro organizaci Příměstských táborů. 

Dětský klub s rozšířenou provozní dobou (PO - PÁ od 5.30 do 19.00 hodin) bude vybudován a provozován v prostorách budovy Střediska volného času) v Mostě. Maximální okamžitá kapacita dětského klubu bude 45 dětí a max. za 15 dětí bude odpovědná 1 pečující osoba. 

Příměstské tábory s rozšířenou provozní dobou (PO - PÁ od 5:30 do 19.00 hodin) budou organizovány v prostorách dětského klubu, a to v době letních prázdnin (červenec a srpen 2017). V rámci realizace projektu bude zorganizováno 6 týdenních turnusů příměstských táborů. Maximální počet dětí v jednom turnusu příměstského tábora bude 25 dětí a max. za 10 dětí bude odpovědná 1 pečující osoba. 

Pro zajištění péče o děti 1. stupně ZŠ budou moci rodiče po dobu jarních, podzimních a vánočních prázdnin včetně doby ředitelského volna na jednotlivých ZŠ či jiných náhlých překážek ze strany ZŠ, využít služeb dětského klubu.

Dále se projekt zaměří na odpolední doprovody dětí z dětského klubu na kroužky či zájmové aktivity, a dle potřeby cílové skupiny i na ranní doprovody dětí z dětského klubu do školy a po výuce zpět do dětského klubu. Rodiče tak budou mít zajištěn adekvátní dohled nad dětmi a jejich činnostmi v době, kdy z důvodu zaměstnání či vstupu na trh práce nemohou na své dítě dohlížet.
 

Projekt bude realizován bez partnera, po dobu 24 měsíců, v Ústeckém kraji, v regionu Most