Projekt "PRÁCE PRO KAŽDOU"

 
 

Název projektu: Komplexní program podpory ke zvýšení zaměstnanosti žen na trhu práce v Ústeckém kraji

Zkrácený název projektu: PRÁCE PRO KAŽDOU

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003020

Doba realizace projektu: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018 (24 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

 

Projekt se zaměřuje na zlepšené postavení žen ohrožených na trhu práce v Ústeckém kraji, v regionu Most v rovném přístupu k zaměstnání a na odstranění překážek, bránících ženám v účasti a setrvání na trhu práce. Projekt je předkládán jako komplexní soubor vzájemně na sebe závislých aktivit, s důrazem na individuální přístup a specifickou péči každé ženě ve všech fázích projektu. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti žen, podpoří rovné příležitosti a usnadní sladit pracovní život s rodinným.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12.2018.