Cílová skupina projektu

 

Cílovou skupinu projektu bude tvořit min. 60 žen, které jsou ohrožené na trhu práce (TP) a jsou evidované ÚP ČR, Kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově a je rozdělena na 2 podskupiny:

 

1. Ženy vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců - jedná se o ženy, které jsou znevýhodněné na TP právě dlouhou dobou evidence na ÚP, přičemž často aktivně vyhledávaly či vyhledávají možnosti práce, ale z důvodu kumulace řady problémových faktorů (např.neodpovídající kvalifikace pro aktuální potřeby reg. TP, menší motivace a sebevědomí, nízká touha po kariérovém růstu, věk, nerovnosti na TP, chybějící dovednosti pro TP, obavy ze změn, špatná orientace na TP, nejistá finanční situace či problematické životní podmínky, ztížené podmínky při slaďování rodinného života s profesními povinnostmi atp.), mají potíže se začleněním na TP.

 

2. Ženy s dětmi mladšími 15 let - jedná se o ženy, které jsou znevýhodněné na TP stejnými skutečnostmi jako podskupina č. 1, ale navíc i péčí o dítě/děti mladší 15 let věku. Jejich zaměstnatelnost je obtížná, neboť problematické pro ně bývá i dojíždění do vzdálenějšího zaměstnání a velmi častým jejich požadavkem je pracovat na zkrácený úvazek či mít jinak upravenou pracovní dobu, právě z důvodu péče o děti a nutnosti sladit roli matky s pracovní kariérou. Dlouhou nebo stále trvající péčí, způsobující "odtržení" od pracovních trendů a vzdělávacích návyků, jsou vystaveny závažným rizikům, např. ztrátě kontaktu s TP, dlouhodobé psychické i fyzické zátěži, nerovnému společenskému postavení (nízké příjmy, ztráta vazeb s okolím, častěji pečují ženy oproti mužům), příp. nízké motivaci, sebevědomí či nízké touze po kariérovém růstu atp.