FOTODOKUMENTACE

 
 

KA 02 - Bilanční diagnostika a psychologické poradenství

KA 03 - Aktivizační a motivační program (AMP)

KA 04 - Finanční gramotnost (FG)

KA 05 - Odborné profesní vzdělávání

KA 06 - Poradenský program JOB klub pro hledání a zprostředkování zaměstnání

KA 07 - Průběžné podpůrné poradenství

KA 08 - Spolupráce s regionálními zaměstnavateli

KA 09 - Tréninková pracovní místa s mentoringem a KA 10 - Zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelů