Klíčové aktivity projektu

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 10 klíčových aktivit:

KA 01 - Oslovení, výběr a vstup cílové skupiny do projektu

KA 02 - Bilanční diagnostika a psychologické poradenství

KA 03 - Aktivizační a motivační program (AMP)

KA 04 - Finanční gramotnost (FG)

KA 05 - Odborné profesní vzdělávání

KA 06 - Poradenský program JOB klub pro hledání a zprostředkování zaměstnání

KA 07 - Průběžné individuální podpůrné poradenství

KA 08 - Spolupráce s regionálními zaměstnavateli

KA 09 - Tréninková pracovní místa s mentoringem

KA 10 - Zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu

mzdových nákladů zaměstnavatelům.

 

Projekt bude realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov a bude realizován bez partnerství po dobu 24 měsíců.