Popis projektového záměru

 

Projekt se zaměřuje na zlepšené postavení žen ohrožených na trhu práce v Ústeckém kraji, v regionu Most v rovném přístupu k zaměstnání a na odstranění překážek, bránících ženám v účasti a setrvání na trhu práce. 

 

Cílovou skupinu projektu bude tvořit min. 60 žen, které jsou ohrožené na trhu práce a jsou evidované ÚP ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově.

Jedná se o:

  • ženy vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců;
  • ženy s dětmi mladšími 15 let.
 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost žen ohrožených na trhu práce v Ústeckém kraji, v regionu Most, podpořit rovné příležitosti, usnadnit sladění pracovního života se soukromým a odstranit překážky, bránící ženám v účasti a setrvání na regionálním trhu práce. Projekt se zaměří na komplexnost, provázanost a vhodnost poradenských, motivačních, diagnostických a vzdělávacích aktivit s cílem zprostředkovat pro ženy vhodná pracovní místa u regionálních zaměstnavatelů v dlouhodobě nejžádanějších profesích s podporou flexibilních forem práce. Důraz bude kladen především na individuální přístup a specifickou péči věnovanou každé účastnici projektu v rámci realizace jednotlivých na sebe navazujících aktivit. Projekt je předkládán jako komplexní soubor vzájemně na sebe závislých aktivit, s důrazem na individuální přístup a specifickou péči každé ženě ve všech fázích projektu. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti žen, podpoří rovné příležitosti a usnadní sladit pracovní život s rodinným.