Popis realizace projektu

4. Monitorovací období od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2018

 • V tomto monitorovacím období pokračovala a byla ukončena realizace KA 05 - Odborné profesní vzdělávání. V rámci této KA byly v tomto monitorovacím období zahájeny a ukončeny 2 rekvalifikační kurzy (Holičské a kadeřnické práce a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky), do kterých bylo postupně zařazeno 9 žen. Uvedené rekvalifikační kurzy úspěšně ukončilo 8 žen, které získaly Osvědčení o získání profesní kvalifikace, Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností na danou pracovní činnost a Potvrzení o absolvování RK.

 • Pokračovala a byla ukončena KA 07 - Průběžné individuální podpůrné poradenství. Stav žen v projektu k 30.06.2018 = 24 žen. V tomto monitorovacím období pokračovalo  v 1. fázi poradenství 6 žen a uskutečnilo se 7 nových individuálních vstupů do projektu, tj. celkem 13 žen, které byly zařazeny do 1. fáze poradenství. Poradenství v 1. fázi bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 11 ženám (2 ženám nebylo poradenství poskytnuto z důvodu přeřazení do 2. fáze poradenství) v celkovém rozsahu 66 hodin. V tomto monitorovacím období pokračovala 2. fáze poradenství, do které o zařazeno 25 žen, z toho poradenství bylo poskytnuto 24 ženám v celkovém rozsahu 370 hodin.  V průběhu tohoto monitorovacího období ukončilo svou účast v projektu celkem 31 žen, z toho 6 žen natoupilo do PP, 3 ženy byly sankčně vyřazeny z ÚP, 2 ženy neplnily projektové povinnosti, 1 žena ukončila evidenci na ÚP, 1 žena ukončila na vlastní žádost a 18 žen ukončilo z důvodu ukončení realizace projektu. Stav žen k 31.12.2018 = 0 žen v 1. fázi a 0 žen ve 2. fázi poradenství.

 • V tomto monitorovacím období pokračovala a byla ukončena realizace KA 08 - Spolupráce s regionálními zaměstnavateli prostřednictvím specialisty trhu práce, který oslovoval ke spolupráci regionální zaměstnavatele či účastnicím projektu aktivně pomáhal při vyhledávání pracovních míst. Pro účely aktuální poptávky a nabídky práce v regionu Most, příp. v Ústeckém kraji byl zpracován 1 monitoring trhu práce.

 • KA 09 - Tréninková pracovní místa s mentoringem: v tomto monitorovacím období byla zprostředkována další 2 tréninková PM s mentoringem pro 2 účastnice projektu s pracovním úvazkem 1,0. V tomto monitorovacím období byl ukončen výkon 5 tréninkových PM s mentoringem.

 • KA 10 - Zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům: tomto monitorovacím období bylo ukončeno 7 pracovních míst pro 7 účastnic projektu, které byly podpořeny formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům po dobu 8 měsíců, z toho 6 pracovních míst pro 6 účastnic projektu s podporou flex. forem práce. V průběhu realizace projektu bylo celkem zprostředkováno 10 nových pracovních pro 16 žen, z toho 4 pracovní místa pro 4 ženy s pracovním úvazkem 1,0 a 6 pracovních míst pro 12 žen s pracovním úvazkem 0,5.

 • V závěru realizace projektu byl ve 12/2018 v regionálním kulturním a inzertním magazínu TIPKO uveřejněn 2. článek o projektu, jehož úkolem bylo zhodnotit přínos zrealizovaných projektových aktivit pro účastnice projektu, jakým způsobem projekt pomohl zvýšit jejich zaměstnanost s ohledem na rovné příležitosti a podpořil je ve sladění pracovního života s rodinným. Součástí hodnocení tohoto článku bylo i zhodnocení dosažených cílů, výstupů a výsledků projektu.

 • V závěru realizace projektu, dne 18.12.2018 se uskutečnila v prostorách Sportovního a vzdělávacího areálu Benedikt, Rekreační 1048, 434 01 Most závěrečná konference pro laickou i odbornou veřejnost nejen za účelem zhodnocení výstupů projektu a šíření jeho výsledků, ale zejména představení konkrétních výsledků a užitků projektu právě cílovou skupinou. Tohoto závěrečného setkání se zúčastnili zástupci příjemce finanční podpory, zástupci regionálních zaměstnavatelů a zástupci cílové skupiny. Z jednání je pořízena pozvánka, 2 x elektronická prezentace o projektu, 2 články v tisku, prezenční listina a písemný zápis z jednání včetně fotodokumentace.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt PRÁCE PRO KAŽDOU.

 • 4. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2018.

 • Projekt byl úspěšně ukončen k 31.12.2018. Všechny plánované výstupy a výsledky projektu byly beze zbytku naplněny, některé i vysoce překročeny.

 

3. Monitorovací období od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018

 • V tomto monitorovacím období pokračovala realizace KA 05 - Odborné profesní vzdělávání. V rámci této KA byly v tomto monitorovacím období zahájeny a ukončeny 2 rekvalifikační kurzy (Úklidové práce se zaměřením na domácnosti a Základy obsluhy osobního počítače), do kterých bylo postupně zařazeno 5 žen. Uvedené rekvalifikační kurzy úspěšně ukončilo 5 žen, které získaly Osvědčení s celostátní platností na danou pracovní činnost. 

 • KA 06 - Poradenský program JOB klub pro hledání a zprostředkování zaměstnání: v tomto monitorovacím období byl zahájen a ukončen 1 poradenský program JOB klub do kterých bylo zařazeno 10 žen (skupina F) v rozsahu 21 hodin pro 1 skupinu. Úspěšně tento program absolvovalo 7 žen, které získaly certifikáty o absolvování.

 • Pokračovala KA 07 - Průběžné individuální podpůrné poradenství v rozsahu 8 hodin/1 žena, do které bylo v 1. - 2. monitorovacím období zařazeno 88 žen, z toho 50 žen ukončilo předčasně svou účast v projektu. Stav žen v projektu k 31.12.2017 = 38 žen. V tomto monitorovacím období pokračovalo  v 1. fázi poradenství 30 žen a uskutečnilo se 6 nových individuálních vstupů do projektu, tj. celkem 36 žen, které byly zařazeny do 1. fáze poradenství.Poradenství v 1. fázi bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 24 ženám (12 ženám nebylo poradenství poskytnuto z důvodu ukončení jejich účasti v projektu nebo z důvodu přeřazení do 2. fáze poradenství) v celkovém rozsahu 103,5 hodin. V 1. fázi poradenství je k 30.06.2018 zařazeno 6 žen.  V tomto monitorovacím období pokračovala 2. fáze poradenství, do které o zařazeno 31 žen, z toho poradenství bylo poskytnuto 30 ženám v celkovém rozsahu 389,5 hodin. V průběhu tohoto monitorovacího období ukončilo svou účast v projektu celkem 20 žen, z toho 14 nastoupilo do pracovního poměru.  Stav žen v projektu k 30.06.2018 = 24 žen.

 • V tomto monitorovacím období pokračovala realizace KA 08 - Spolupráce s regionálními zaměstnavateli prostřednictvím specialisty trhu práce, který oslovoval ke spolupráci regionální zaměstnavatele či účastnicím projektu aktivně pomáhal při vyhledávání pracovních míst. Pro účely aktuální poptávky a nabídky práce v regionu Most, příp. v Ústeckém kraji byly zpracovány 2 monitoringy trhu práce.

 • KA 09 - Tréninková pracovní místa s mentoringem: v tomto monitorovacím období byla zprostředkována 3 tréninková PM s mentoringem pro 3 účastnice
  projektu s pracovním úvazkem 1,0.

 • KA 10 - Zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům: tomto monitorovacím období bylo zprostředkováno 1,5 nových pracovních míst pro 3 ženy s PÚ 0,5 a celkem v průběhu realizace projektu bylo zprostředkováno 10 nových pracovních míst pro 16 účastnic projektu.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt PRÁCE PRO KAŽDOU.

 • 3. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2018.

 

2. Monitorovací období od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017

 • V tomto monitorovacím období pokračovala a byla ukončena realizace KA 04 - Finanční gramotnost (FG) v rozsahu 24 hodin/1 skupina. V tomto monitorovacím období bylo do této KA zařazeno 45 žen (skupina B. C a D) a úspěšně tuto KA ukončilo 44 žen, které získaly certifikát o absolvování. Cekem do této KA bylo zařazeno 60 žen a úspěšně ji absolvovalo 59 žen ze skupiny A, B, C a D).

 • V tomto monitorovacím období byla zahájena KA 05 - Odborné profesní vzdělávání. V rámci této KA bylo zahájeno a ukončeno 8 rekvalifikačních kurzů (Úklidové práce se zaměřením na domácnosti, Obsluha osobního počítače I. a II., Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky, Sportovní masáže, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Kosmetička), do kterých bylo postupně zařazeno 47 žen. Uvedené rekvalifikační kurzy úspěšně ukončilo 42 žen, z nichž 12 získalo Osvědčení o získání profesní kvalifikace a 30 získalo Osvědčení s celostátní platností na danou pracovní činnost;

 • KA 06 - Poradenský program JOB klub pro hledání a zprostředkování zaměstnání: v tomto monitorovacím období bylo zahájeno a ukončeno 5 poradenských programů JOB klub do kterých bylo zařazeno 50 žen, rozdělených do 5 skupin (A - E) v rozsahu 21 hodin/1 skupina. Úspěšně tento program absolvovalo 44 žen, které získaly certifikáty o absolvování. Tento poradenský program pro skupinu E bude zahájen a ukončen v dalším monitorovacím období.

 • Pokračovala KA 07 - Průběžné individuální podpůrné poradenství v rozsahu 8 hodin/1 žena, do které bylo v 1. monitorovacím období zařazeno 76 žen, z toho 17 žen ukončilo předčasně svou účast v projektu. Stav žen v projektu k 30.06.2017 = 59 žen. V tomto monitorovacím období pokračovalo 59 žen v této KA, a to ve fázi 1. Uskutečnilo se i 12 nových individuálních vstupů do projektu, které byly zařazeny do 1. fáze poradenství. Poradenství v 1. fázi bylo v tomto monitorovacím období poskytnuto 69 ženám v celkovém rozsahu 387 hodin. V září 2017 byla zahájena 2. fáze poradenství, do které bylo z 1. fáze přeřazeno 17 žen a bylo jim poskytnuto poradenství v rozsahu 43 hodin. V průběhu tohoto monitorovacího období ukončilo svou účast v projektu celkem 33 žen, z toho 27 nastoupilo do pracovního poměru.  Stav žen v projektu k 31.12.2017 = 38 žen.

 • V tomto monitorovacím období pokračovala realizace KA 08 - Spolupráce s regionálními zaměstnavateli prostřednictvím specialisty trhu práce, který oslovoval ke spolupráci regionální zaměstnavatele či účastnicím projektu aktivně pomáhal při vyhledávání pracovních míst. V tomto monitorovacím období se uskutečnily 4 pracovní setkání cílové skupiny s úspěšnými ženami z regionu Most z různých profesních oblastí pro podporu jejich motivace a rozvinutí vlastní aktivity k nalezení vlastní profesní dráhy. Pro účely aktuální poptávky a nabídky práce v regionu Most, příp. v Ústeckém kraji byl zpracován 1 monitoring trhu práce.

 • KA 09 - Tréninková pracovní místa s mentoringem: pro zajištění zprostředkování 5 tréninkových pracovních míst byla v tomto monitorovacím období, dne 03.07.2017 uzavřena Smlouva o zajištění služby - zprostředkování zaměstnání v rámci realizace projektu. Smlouva byla uzavřena mezi příjemcem finanční podpory a společností Střední školy EDUCHEM, a.s., která disponuje Rozhodnutím MPSV ke zprostředkování zaměstnání

 • KA 10 - Zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům: pro zajištění zprostředkování 10 nových pracovních míst s podporou flex. forem práce pro 16 žen byla uzavřena Smlouva o zajištění služby - zprostředkování zaměstnání mezi příjemcem finanční podpory a společností Střední školy EDUCHEM, a.s. vč. dodatku č. 1, která disponuje Rozhodnutím MPSV ke zprostř. zaměstnání. Pracovní místa budou podpořena formou příspěvku na úhradu mzdových nákadů zaměstnavatelům po dobu 8 měsíců ve výši Kč 21 000,00/1 osoba/1 měsíc. Služba bude dodávána od 03.07.2017 do 31.12.2018. V tomto monitorovacím období bylo zprostředkováno 8,5 nových pracovních míst pro 13 žen, z toho 4 PM pro 4 ženy s úvazkem 1 a 4,5 PM pro 9 žen s úvazkem 0,5

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt PRÁCE PRO KAŽDOU.

 • 2. monitorovací období bylo ukončeno k 31.12.2017.

 

1. Monitorovací období od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017 

 
 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.01.2017. 

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt PRÁCE PRO KAŽDOU.

 • Byla vytvořena anotace projektu - zde

 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde      

 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinuzde

 • Byla zpracována elektronická prezentace k oslovení, výběru a vstupu cílové skupiny do projektu - zde

 • Dne 28.01.2017 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde

 • Byl zpracován informační leták pro regionální zaměstnavatele - zde

 • Byla zpracována elektronická prezentace pro zaměstnavatele - zde

 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 • Byla zahájena a ukončena realizace KA 01 - Oslovení, výběr a vstup cílové skupiny do projektu. Celkem bylo vytipováno 125 žen, které byly pozvány na 5 informačních seminářů, které se konaly na ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově. O vstup do projektu projevilo 75 žen, se kterými byla uzavřena relevantní projektová dokumentace a postupně byly zařazovány do jednotlivých klíčových aktivit. 

 • Byla zahájena a ukončena realizace KA 02 - Bilanční diagnostika a psychologické poradenství v rozsahu 9 hodin, z toho 6 hodin skupinové práce a 3 hodiny individuální práce s každou účastnicí projektu. Do této KA bylo zařazeno 63 žen a úspěšně tuto KA ukončilo 60 žen, které obrdžely závěrečnou zprávu z bilanční diagnostiky a psychologického poradenství. Tato KA byla zajištěna dodavatelsky. 

 • Byla zahájena a ukončena realizace KA 03 - Aktivizační a motivační program (AMP) v rozsahu 90 hodin/1 skupina. Do této KA bylo zařazeno 68 žen, které byly pro skupinovou práci rozděleny do 6 skupin. Tento program úspěšně absolvovalo 59 žen, které získaly certifikáty o absolvování. 

 • Byla zahájena realizace KA 04 - Finanční gramotnost (FG) v rozsahu 24 hodin/1 skupina, která bude ukončena v dalším monitorovacím období. V tomto monitorovacím období bylo do této KA zařazeno 15 žen - skupina A a všechny úspěšně tuto KA ukončily a získaly certifikát o absolvování. 

 • Byla zahájena realizace KA 07 - Průběžné individuální podpůrné poradenství v rozsahu 8 hodin/1 žena, do které bylo z KA 01 zařazeno 75 žen. V tomto monitorovacím období se uskutečnil jeden individuální vstup do projektu, tzn., že individuální podpůrné poradenství bylo poskytnuto 76 ženám. V tomto MO ukončilo svou účast v projektu 17 žen, z toho 12 žen nastoupilo do pracovního poměru, 2 ženy ukončily účast v projektu na vlastní žádost, 1 žena ukončila účast v projektu ze zdravotních důvodů, 1 žena zahájila SVČ a 1 žena ukončila evidenci na ÚP ČR. Ke konci sledovaného období, tj. k 30.6.2017 je v projektu zařazeno 59 žen.

 • Byla zahájena realizace KA 08 - Spolupráce s regionálními zaměstnavateli prostřednictvím specialisty trhu práce, který oslovoval ke spolupráci regionální zaměstnavatele. Byly zpracovány informační letáky v počtu 100 kusů a elektronická prezentace pro realizaci pracovních setkání. V tomto monitorovacím období se uskutečnily 4 pracovní setkání cílové skupiny s regionálními zaměstnavateli. Pro účely aktuální poptávky a nabídky práce v regionu Most, příp. v Ústeckém kraji byly zpracovány 2 monitoringy trhu práce.

 • Byla aktualizována webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt PRÁCE PRO KAŽDOU.

 • 1. monitorovací období bylo ukončeno k 30.06.2017.