Publicita projektu

 
  • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt PRÁCE PRO KAŽDOU.
  • Byla vytvořena anotace projektu - zde
  • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde
  • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu - zde
  • Byla zpracována elektronická prezentace k oslovení, výběru a vstupu cílové skupiny do projektu - zde
  • Dne 28.01.2017 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde
  • Byl zpracován informační leták pro regionální zaměstnavatele - zde
  • Byla zpracována elektronická prezentace pro zaměstnavatele - zde
  • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde

 

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).