Publicita projektu

 
 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz Záložka Projekt PRÁCE PRO KAŽDOU.
 • Byla vytvořena anotace projektu - zde
 • Byl vytvořen povinný plakát o projektu A3 - zde
 • Byl zpracován informační leták pro cílovou skupinu - zde
 • Byla zpracována elektronická prezentace k oslovení, výběru a vstupu cílové skupiny do projektu - zde
 • Dne 28.01.2017 byl v Mosteckém deníku uveřejněn 1. článek o projektu - zde
 • Byl zpracován informační leták pro regionální zaměstnavatele - zde
 • Byla zpracována elektronická prezentace pro zaměstnavatele - zde
 • Informace o projektu byly uveřejněny na www.esfcr.cz - zde
 • V závěru realizace projektu byl ve 12/2018 v regionálním kulturním a inzertním magazínu TIPKO uveřejněn 2. článek o projektu - zde
 • Dne 18.12.2018 se uskutečnila v prostorách Sportovního a vzdělávacího areálu Benedikt, Rekreační 1048, 434 01 Most závěrečná konference pro laickou i odbornou veřejnost nejen za účelem zhodnocení výstupů projektu a šíření jeho výsledků, ale zejména představení konkrétních výsledků a užitků projektu právě cílovou skupinou:
 • Pozvánka na jednání - zde
 • Elektronická prezentace o projektu - zde
 • Elektronická prezentace o KA 05 - Odborné profesní vzdělávání - zde

 

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ (znak EU a odkaz „Evropská unie“; odkaz „Evropský sociální fond“ a odkaz „Operační program Zaměstnanost“).