Komu můžeme pomoci

Pracovníci poradny podají pomocnou ruku všem osobám ve věku od 16 do 80 let dle níže uvedených cílových skupin.

Cílová skupina

  • Etnické menšiny
  • Imigranti a azylanti
  • Osoby v krizi
  • Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
  • Osoby žijící v sociálně vylkoučených komunitách
  • Senioři


Věková struktura

  • Dorost (16 – 18 let) - k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby v doprovodu zákonného zástupce
  • Mladí dospělí (19 - 26 let)
  • Dospělí (27 - 64 let)
  • Mladší senioři (65 - 80 let)


Leták poradny (PDF)

Leták pro nastávající rodiče a rodiče samoživitele (PDF)

Leták pro seniory (PDF)

Leták pro osoby bez zaměstnání (PDF)

Leták pro mladí lidi do 26 let věku (PDF)