Komunitní plánování města Most

Dne 18. června 2015 se naše společnost stala členem koordinační skupiny KS2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení v rámci Komunitního plánování sociálních služeb města Mostu.
Veškeré informace ke komunitnímu plánování najdete na oficiálních webových stránkách města Mostu ZDE.

Do činnosti koordinační skupiny se může zapojit i zájemce z řad uživatelů služby - tedy i Vy. Informace o podmínkách a možnostech zapojení veřejnosti do komunitního plánování je obsahem dokumentu Metodika informování a zapojování veřejnosti do procesu komunitního plánování.