Poslání a cíl poradny

Poslání

  • Poskytovat odborné sociální poradenství vedoucí ke zkvalitnění života, samostatnosti a nezávislosti sociálně potřebným osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat.


Cíl

  • Pomoci zájemcům/uživatelům služby k dosažení příležitostí a možností, které jim pomohou plně se zapojit do běžného života společnosti.
  • Zájemcům/uživatelům služby bez zaměstnání pomoci v orientaci na trhu práce a v odstraňování bariér znesnadňující jim rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.