Druh poskytovaných služeb

Poradenství je zaměřeno především na dluhovou problematiku, a to do oblasti předluženosti, exekucí a dluhů obecně. Dále jsou služby zaměřeny na pomoc a podporu v oblasti:

  • sociálně právní pomoci, 

  • pracovně právních vztahů, 

  • nájemních vztahů a bydlení, 

  • rodinných a partnerských vztahů, 

  • majetkoprávních vztahů, 

  • ochrany spotřebitele, 

  • zdravotnictví a pojištění, 

  • občanského soudního řízení atd.