Informace o sociální službě

  • Odborné sociální poradenství je poskytováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je zaměřeno především na dluhovou problematiku.

  • Hlavním cílem sociální služby je ukázat cestu a nasměrovat klienty tak, aby byli schopni vyřešit svůj problém v oblasti dluhové problematiky, a to sami nebo s minimální institucionální pomocí poskytováním bezplatného, nestranného, nezávislého a diskrétního poradenství. 

  • Klienti jsou seznámeni se svými právy a povinnostmi tak, aby uměli vyjádřit své potřeby a hájit své zájmy.  

  • Poradenství je poskytováno odborně vyškolenými pracovníky obecně prospěšné společnosti Naděje - M, o.p.s.

  • Služba je poskytována ambulatně, a to v každém pracovním týdnu vždy od pondělí do čtvrtka. Dva dny v týdnu (PO a ÚT)  je služba poskytována na území města Mostu (Stovky a Sedmistovky) a dva dny v týdnu (ST a ČT) v lokalitě Chanov - více viz Místo poskytovaných služeb.