Místo poskytovaných služeb

Odborné sociální poradenství je realizováno na dvou kontaktních místech: 

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Rudolická 1700/2, 434 01 Most

Pondělí:    10:00 - 17:30 hodin                                  zájemci o službu, pozvaní uživatelé

Úterý:        10.00 - 14:30 hodin                                  zájemci o službu, pozvaní uživatelé

 

 

2. Dům romské kultury o.p.s., Zlatnická 5/184, 434 01 Most

Středa:        7.00 - 15:00 hodin                                    zájemci o službu, pozvaní uživatelé

Čtvrtek:       7.00 - 15:00 hodin                                    zájemci o službu, pozvaní uživatelé