Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD Naděje - M, o.p.s.

Obecná ustanovení

Společnost Naděje - M, o.p.s., IČ 25454722, se sídlem Báňská 287, 434 01 Most (dále jen „Společnost“), zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka O 118, poskytuje služby v oblasti provádění a zabezpečování vzdělávání zaměstnanců fyzických a právnických osob podle požadavků zaměstnavatelů, pořádání seminářů a provádění a zabezpečování vzdělávacích a poradenských programů, vydává tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Rozsah a podmínky reklamace

Zákazník má právo podat Společnosti reklamaci nebo stížnost na:

§  Lektorské zajištění

§  Obsah semináře

§  Organizaci semináře

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník výhradně písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace nebo stížnosti, nejpozději však do 5 pracovních dnů po termínu konání semináře.

Písemná reklamace nebo stížnost musí obsahovat:

§  Kontaktní údaje - název/jméno zákazníka, IČ, sídlo, doručovací adresa

§  Jméno a příjmení účastníka semináře, včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy

§  Identifikační údaje o semináři - kód, název, termín konání (popř. číslo faktury)

§  Popis důvodu reklamace nebo stížnosti

Písemnou reklamaci nebo stížnost zákazník doručí na adresu Naděje - M, o.p.s., Báňská 287, 434 01 Most, nebo e-mailem na nadeje-m.seminare@seznam.cz.

Společnost neakceptuje reklamaci nebo stížnost podanou po lhůtě pro její podání, nebo nebude-li zaslaná písemná reklamace nebo stížnost zákazníka obsahovat požadované údaje.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace nebo stížnosti

Pokud se zákazník a Společnost nedohodli na delší lhůtě pro vyřízení reklamace nebo stížnosti, je Společnost povinna vyřídit ji nejpozději do 30 dnů ode dne doručení.

Způsob řešení reklamace nebo stížnosti

Společnosti reklamaci nebo stížnost zaeviduje a předá ji pověřenému pracovníkovi k vyřízení.

Pověřený pracovník Společnosti prověří důvody reklamace nebo stížnosti, a pokud uzná reklamaci nebo stížnost za oprávněnou, zajistí přiměřenou nápravu způsobem dle dohody se zákazníkem.