Projekt Bez dluhů se žije a pracuje lépe

 
 

Název projektu: Bez dluhů se žije a pracuje lépe

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Louny, město Postoloprty - Poradenské místo v budově Ubytovacího zařízení města Postoloprty na adrese Palackého 592, 439 42 Postoloprty

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000925

Doba realizace projektu: 01. 05. 2023 – 30. 4. 2026 (36 měsíců)

Projekt prostřednictvím komplexního zacílení poradenských, motivačních a podpůrných služeb v oblastech pře/zadlužení a ztíženého uplatnění na trhu práce a ve společnosti, bude napomáhat ke zmírnění hrozby sociálního vyloučení a socioekonomického propadu osob ohrožených předlužeností a osob s jiným znevýhodněním na trhu práce v Postoloprtech. Projektem bude podpořeno za dobu 36 měsíců 145 osob.

Cílovou skupinu projektu tvoří Osoby ohrožené předlužeností a Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce, žijící ve městě Postoloprty a ve spádových obcích.

.Projekt bude realizován prostřednictví 7 klíčových aktivit:

  • KA 1 - Oslovení a výběr cílových skupin pro vstup do projektu 

  • KA 2 - Aktivizace a zapojení cílových skupin do projektu 

  • KA 3 - Individuální protidluhové a právní poradenství (IPPP) 

  • KA 4 - Insolvence a provázení při jejím plnění 

  • KA 5 - Motivace a zvyšování/obnova kompetencí a dovedností nezbytných pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti 

  • KA 6 - Individuální pracovní a pracovně-právní poradenství 

  • KA 7 - Psychosociální podpora pro odstraňování a zmírňování bariér v osobním a rodinném životě, mající vliv na uplatnění na trhu práce

Projekt bude realizován bez partnera, v období od 01.05.2023 do 30.04.2026 v Ústeckém, kraji, ve městě Postoloprty. 

Spolupracujícími organizacemi jsou Úřad práce České republiky – Kontaktní pracoviště Louny a Služby města Postoloprty s.r.o.