Popis realizace projektu

1. Monitorovací období od 01. 05. 2023 do 31. 10. 2023

* Realizace projektu byla zahájena dne 01.05.2023 a projekt bude realizován do 30.04.2026. Projekt bude realizován bez partnera. Spolupracujícími organizacemi jsou Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Louny a Služby města Postoloprty, s.r.o. 

* Dne 28.04.2023 byla mezi příjemcem finanční podpory a společností Služby města Postoloprty uzavřena Smlouva o podnájmu prostor sloužícího k podnikání 

* V květnu 2023 bylo v Ubytovacím zařízení města Postoloprty, na adrese Palackého 592, Postoloprty zprovozněno Poradenské místo pro cílovou skupinu.

* Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz - záložka Projekt Bez dluhů se žije a pracuje lépe, která bude pravidelně v průběhu realizace projektu aktualizována

* Byla vytvořena Anotace projektu

* Byl vytvořen Povinný plakát o projektu ve formátu A3

* Byl zpracován Informační leták pro cílovou skupinu k návštěvě Poradenského místa v Postoloprtech (Palackého 592, Postoloprty)

* Informace o projektu byly zveřejněny na www.esfcr.cz

* V červenci 2023 byl ve Zpravodaji města Postoloprty uvřejněn 1. článek o projektu 

  •