Publicita projektu

Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz - záložka Projekt Bez dluhů se žije a pracuje lépe, která bude pravidelně v průběhu realizace projektu aktualizována

Byl vytvořen   Povinný plakát  (PDF) 

Byla vytvořena Anotace projektu (PDF)

Byl zpracován  Informační leták pro cílovou skupinu  k návštěvě Poradenského místa (Palackého 592, Postoloprty)

Informace o projektu byly zveřejněny na www.esfcr.cz

V červenci 2023 byl ve Zpravodaji města Postoloprty uvřejněn 1. článek o projektu 

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ+ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus v platném znění.