Projekt Bez dluhů se žije lépe II.

 
 
 
 
 

Název projektu: Bez dluhů se žije lépe II.

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most
 • 1. Protidluhová poradna: prostory společnosti Naděje - M, o.p.s., Chomutovská 2261/2 (blok 15),
  434 01 Most

 • 2. Protidluhová poradna: prostory Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace, Barvířská 495, 434 01 Most

 • 3. Protidluhová poradna: prostory Domu romské kultury o.p.s. - Polyfunčkní centrum Chanov,
  Zlatnická 187/6, 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000184

Doba realizace projektu: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2025 (36 měsíců)

Projekt je komplexem protidluhového poradenství, který usiluje o zmírnění  socioekonomického propadu cílové skupiny a snížení rizika pádu do dluhové pasti, realizovaného formou individuální cílené podpory u zvolené cílové skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších osob ohrožených předlužením. Cílová skupina projektu je bez omezení věku. Část osob zapojených do projektu vstoupí do oddlužení. Projektem, který je realizován ve městě Most, bude podpořeno za dobu 36 měsíců 300 osob, z toho 8 osob více než 40 hodinami.

Cílovou skupinu projektu tvoří osoby ohrožené předlužeností a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Mostu.

Projekt bude realizován prostřednictví 5 klíčových aktivit:

 • KA 1 - Oslovení a výběr cílové skupiny

 • KA 2 - Individuální protidluhové poradenství

 • KA 3 - Insolvence a provádění při jejich plnění

 • KA 4 - Právní poradenství

 • KA 5 - Interní evaluace

Projekt bude realizován bez partnera, spolupracujícími organizacemi jsou Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace  a Dům romské kultury o.p.s.

Provozní doba 1. Protidluhové poradny v prostorách společnosti Naděje – M, o.p.s., na adrese Chomutovská 2261/2, 434 01 Most ("Stovky")
Pondělí – Čtvrtek   od 8:00 do 16:00 hodin
Pátek                     od 8:00 do 13:30 hodin, pro objednané do 15:00 hodin

Provozní doba 2. Protidluhové poradny v prostorách Městské správy sociálních služeb  Mostě - příspěvková organizace,
na adrese Barvířská 495, 434 01 Most
 (MSSS)
Úterý                      od 14:00 do 18:00 hodin

Provozní doba 3. protidluhové poradny v Domě romské kultury o.p.s. - Polyfunkční centrum Chanov, na adrese Zlatnická 187/6, 434 01 Most (Chanov)
Úterý                     od 9:00 do 13:00 hodin

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.