Popis projektového záměru

Projekt volně navazuje na ukončený projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE (registrační číslo projektu CZ 03.2.60/0.0/0/15_052_0007520) a zaměřuje se na zmírnění předlužení a jeho socioekonomického dopadu u osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) města Mostu a prevenci předlužení dalších obyvatel města. 

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního začlenění cílové skupiny za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce, a to prostřednictvím snížení jejich dluhové zátěže. V rámci zhodnocení úspěšnosti předpokládáme objektivní kvalitativní zlepšení alespoň u 50% osob zapojených do projektu. Cíle budou naplněny nejpozději do data ukončení projektu, tj. do 31.12.2025. 

 

Cílová skupina projektu je bez omezení věku a tvoří ji osoby ohrožené předlužeností a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Mostu.

 

Projekt bude realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit.

 

Jedná se o:

  • KA 1 - Oslovení a výběr cílové skupiny

  • KA 2 - Individuální protidluhové poradenství

  • KA 3 - Insolvence a provádění při jejich plnění

  • KA 4 - Právní poradenství

  • KA 5 - Interní evaluace

 

Komplex služeb, jímž bude cílová skupina podpořena, zahrnuje aktivity směrující k prevenci zadlužování včetně prevence vedení rodinných rozpočtů, dluhové a exekuční poradenství a nově také asistenci a dále právní a insolvenční poradenství včetně podávání insolvenčních návrhů a podpory při plnění insolvence. Tato podpora bude nízkoprahová a dostupná tak nejohroženějším skupinám osob. Protidluhové poradenství bude poskytováno ve třech Protidluhových poradnách (viz záložka Fungování Protidluhových poraden).

 

Projekt bude realizován bez partnera, v období od 01.01.2023 do 31.12.2025 v Ústeckém, kraji, ve městě Mostě.

Spolupracujícími organizacemi jsou Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace a Dům romské kultury o.p.s.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

 

 

 

 

 

ukončeného projektu BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE
(reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052_0007520)