Klíčové aktivity projektu

Projekt bude realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit.

Jedná se o:

  • KA 1 - Oslovení a výběr cílové skupiny

  • KA 2 - Individuální protidluhové poradenství

  • KA 3 - Insolvence a provádění při jejich plnění

  • KA 4 - Právní poradenství

  • KA 5 - Interní evaluace

 

Komplex služeb, jímž bude cílová skupina podpořena, zahrnuje aktivity směrující k prevenci zadlužování včetně prevence vedení rodinných rozpočtů, dluhové a exekuční poradenství a nově také asistenci a dále právní a insolvenční poradenství včetně podávání insolvenčních návrhů a podpory při plnění insolvence. Tato podpora bude nízkoprahová a dostupná tak nejohroženějším skupinám osob.

 

Projekt bude realizován bez partnera, v období od 01.01.2023 do 31.12.2025 v Ústeckém, kraji, ve městě Mostě.

 

Spolupracujícími organizacemi jsou Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace  a Dům romské kultury o.p.s.