Realizované projekty

Operační program Změstnanost plus

 
 
 
 

Název projektu: Bez dluhů se žije lépe II.

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo realizace projektu: 

1. Protidluhová poradna: prostory společnosti Naděje - M, o.p.s., na adrese Chomutovská 2261/2 (blok 15), 434 01 Most

2. Protidluhová poradna: prostory Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace, na adrese Barvířská 495, 434 01 Most

3. Protidluhová poradna: prostory Domu romské kultury o.p.s. - Polyfunčkní centrum Chanov, na adrese Zlatnická 187/6, 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000184

Doba realizace projektu: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2025 (36 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most

Projekt je komplexem protidluhového poradenství, který usiluje o zmírnění  socioekonomického propadu cílové skupiny a snížení rizika pádu do dluhové pasti, realizovaného formou individuální cílené podpory u zvolené cílové skupiny osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších osob ohrožených předlužením. Cílová skupina projektu je bez omezení věku. Část osob zapojených do projektu vstoupí do oddlužení. Projektem, který je realizován ve městě Most, bude podpořeno za dobu 36 měsíců 300 osob, z toho 8 osob více než 40 hodinami.

Cílovou skupinu projektu tvoří osoby ohrožené předlužeností a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Mostu.

Projekt bude realizován prostřednictví 5 klíčových aktivit:

  • KA 1 - Oslovení a výběr cílové skupiny

  • KA 2 - Individuální protidluhové poradenství

  • KA 3 - Insolvence a provádění při jejich plnění

  • KA 4 - Právní poradenství

  • KA 5 - Interní evaluace

Projekt bude realizován bez partnera, spolupracujícími organizacemi jsou Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace  a Dům romské kultury o.p.s.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Více o projektu Projekt Bez dluhů se žije lépe II.