GDPR

Plnění informační povinnosti správce údajů vůči subjektům údajů

Podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je správce údajů povinen všem relevantním subjektům údajů sdělit stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem následující informace o zpracovávání osobních údajů.

 

Základní pojmy

 • Osobní údaj

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat s odkazem na určitý identifikátor.

 • Subjekt údajů

Fyzická osoba, kterou lze s odkazem na určitý identifikátor přímo či nepřímo identifikovat.

 

Základní práva subjektů údajů:

 • Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům

 • Právo na opravu svých osobních údajů

 • Právo na výmaz svých osobních údajů

 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů

 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 • Správce údajů
 

Naděje - M,  o.p.s.

IČ:

254 54 722

Sídlo/kancelář

Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Telefonní kontakt:

(+420) 774 501 636

E-mailový kontakt:

nadeje-m@seznam.cz

ID datové schránky:

i8w7nb8

Zodpovědná osoba:

Ing. Milena Pešoutová

nadeje-m@seznam.cz

(+420) 774 501 636

Zástupce zodpovědné osoby:

Drahomíra Váchová

nadeje-m@seznam.cz

(+420) 608 060 636

 
 • Zpracování údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení atp.