Popis potřebnosti projektu

Projekt se zaměřuje na zmírnění předlužení a jeho socioekonomického dopadu u osob žijících v
sociálně vyloučených lokalitách (SVL) města Mostu a prevenci předlužení dalších obyvatel města.
Konkrétní problémy, na které projekt reaguje:
- vysoký počet obyvatel města Mostu, kteří nejsou schopni hradit své závazky a je ohrožena jejich
ekonomická stabilita
- vysoká míra zadlužených osob včetně osob v seniorském věku
- vzrůstající počet exekucí na osobu, vedoucí k prohlubování chudoby a sociálního vyloučení
- zhoršená dostupnost zaměstnání pro cílovou skupinu kvůli zadluženosti
- nízké kapacity komplexního nízkoprahového poradenství, zahrnující dluhové, exekuční a insolvenční
poradenství s možností rozšířené asistence
- absence dostupnosti právního poradenství pro cílovou skupinu
- nízká dokumentační a dluhová gramotnost cílové skupiny
- nízká informovanost o podmínkách vstupu do insolvence
- nízká dostupnost insolvenčního poradenství a asistence při plnění insolvence.

Projekt se zaměřuje na zmírnění předlužení a jeho socioekonomického dopadu u osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) města Mostu a prevenci předlužení dalších obyvatel města.

 

Konkrétní problémy, na které projekt reaguje:

  • vysoký počet obyvatel města Mostu, kteří nejsou schopni hradit své závazky a je ohrožena jejich ekonomická stabilita

  • vysoká míra zadlužených osob včetně osob v seniorském věku

  • vzrůstající počet exekucí na osobu, vedoucí k prohlubování chudoby a sociálního vyloučení

  • zhoršená dostupnost zaměstnání pro cílovou skupinu kvůli zadluženosti

  • nízké kapacity komplexního nízkoprahového poradenství, zahrnující dluhové, exekuční a insolvenční poradenství s možností rozšířené asistence

  • absence dostupnosti právního poradenství pro cílovou skupinu

  • nízká dokumentační a dluhová gramotnost cílové skupiny

  • nízká informovanost o podmínkách vstupu do insolvence

  • nízká dostupnost insolvenčního poradenství a asistence při plnění insolvence.