Publicita projektu

Na všech oficiálních dokumentech budou uvedeny povinné prvky vizuální identity OPZ+ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus v platném znění.