Popis realizace projektu

1. Monitorovací období od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023

 • Realizace projektu byla zahájena dne 01.01.2023 a projekt bude realizován do 31.12.2025. Projekt bude realizován bez partnera. Spolupracujícími organizacemi je Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace  a Dům romské kultury o.p.s. Chanov. 

 • 31.12.2022 byla mezi příjemcem finanční podpory a fi Günther Mayer, IČ 104 45 609 uzavřena Smlouva č. 1/2023 o nájmu nebytových prostor.

 • V lednu 2023 byla v pronajatých prostorách v SVL "Stovky" (Chomutovská 2261/2, Most, bl. 15) zprovozněna 1. Protidluhová poradna, 2. Protidluhová poradna byla zprovozněna v prostorách Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace (Barvířská 495, Most) a 3. Protidluhová poradna byla zprovozněna  v prostorách Domu romské kultury o.p.s. (Polyfunkční centrum, Zlatnická 187/6, Chanov). 

 • Byla vytvořena webová stránka projektu na www.nadeje-m.cz - záložka Projekt Bez dluhů se žije lépe II., která bude pravidelně v průběhu realizace projektu aktualizována

 • Byla vytvořena Anotace projektu

 • Byl vytvořen Povinný plakát o projektu ve formátu A3

 • Byl zpracován Informační leták pro cílovou skupinu k návštěvě 1. Protidluhové poradny (Chomutovská 2261/2, Most)

 • Byl zpracován Informační leták pro cílovou skupinu k návštěvě 2. Protidluhové poradny (Městská správa sociálních služeb v Mostě, Barvířská 495, Most)

 • Byl zpracován Informační leták pro cílovou skupinu k návštěvě 3. Protidluhové poradny (Polyfunkční centrum v Domě romké kultury v Chanově, Zlatnická 187/6)

 • Informace o projektu byly zveřejněny na www.esfcr.cz

 •  

 •  

 •