Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří:
 
  • Osoby ohrožené předlužeností 

  • Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce

Osoby ohrožené předlužeností
 

Pod vlivem nepříznivého ekonomického vývoje, energetické krize a nástupu recese provázené vzrůstem inflace, přibývá v Postoloprtech počet osob/domácností, které nezvládají pokrýt náklady na životní potřeby. Na sociální pracovnice města se ve větší míře obrací jednotlivci s nízkými příjmy s prosbou o pomoc (zejména se jedná o osoby v seniorském věku, kterým výrazně stouply náklady na bydlení), další část osob ohrožených předlužeností však pomoc nevyhledá (důvody jsou často strach ze stigmatizace, pocit selhání, latentní zneužití ze strany dalších osob, tzv.“šmejdů“, nebo také rodinných příslušníků).

 

Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce

Vybrané podskupiny: 

1. Osoby, které mají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi 

2. Osoby ohrožené dluhy nebo osoby, proti nimž je vedena exekuce 

3. Osoby ze sociálně vyloučených či odlehlých lokalit

 

Jedná se o cílovou skupinu, která opakovaně propadává “sítem podpory” úřadu práce a jejich uplatnitelnost na otevřeném trhu práce je nízká. Problém těchto podskupin je třeba řešit za pomocí komplexní podpory. U zástupců daných 3 podskupin se setkáváme zejména s nízkou motivací k hledání legálního zaměstnání, nízkými kompetencemi či hendikepy, bránícími v úspěšném pracovním uplatnění i začlenění do společnosti a sníženým přístupem ke zdrojům a službám.