Klíčové aktivity projektu

Projekt bude realizován prostřednictvím níže uvedených 7 klíčových aktivit.

Jedná se o:

  • KA 1 - Oslovení a výběr cílových skupin pro vstup do projektu 

  • KA 2 - Aktivizace a zapojení cílových skupin do projektu 

  • KA 3 - Individuální protidluhové a právní poradenství (IPPP) 

  • KA 4 - Insolvence a provázení při jejím plnění 

  • KA 5 - Motivace a zvyšování/obnova kompetencí a dovedností nezbytných pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti 

  • KA 6 - Individuální pracovní a pracovně-právní poradenství 

  • KA 7 - Psychosociální podpora pro odstraňování a zmírňování bariér v osobním a rodinném životě, mající vliv na uplatnění na TP 

 

Komplex služeb, jímž bude cílová skupina podpořena, zahrnuje aktivity směřující ke zlepšení její socioekonomické situace a sociálního statusu. Řešením předluženosti projekt přispěje k eliminaci vzniku/prohlubování sociálního vyloučení obyvatel města Postoloprty. 

 

Projekt bude realizován bez partnera, v období od 01.05.2023 do 30.04.2026 v Ústeckém, kraji, ve městě Postoloprty. 

 

Spolupracujícími organizacemi jsou Úřad práce České republiky – Kontaktní pracoviště Louny a Služby města Postoloprty s.r.o.