Duben 2016

06.05.2016 17:20
  • Po celou dobu monitorovacího období (MO) pokračovala přímá práce s klienty v rámci plnění veřejné zakázky - Odborné sociální poradenství sociálními pracovníky dodavatele služby, kteří dále využívali konzultace s dalšími odborníky soc. poradny: právní a psychologické. Odborné sociální poradneství je zaměřeno na pomoc, podporu a informovanost v oblasti předluženosti, exekucí a dluhů obecně, dále je poskytováno pro lepší orientaci v sociálně právní oblasti, trhu práce a zaměstnanosti spolu s pracovně právními vztahy, v oblasti bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, zdravotnictví a pojištění, občanského soudního řízení atd.
  • V tomto MO docházelo nadále k prohlubování vzniklých vazeb se stávajícími klienty poradny a zároveň vstoupili do služby noví zájemci o poradenství pro řešení jejich tíživé aktuální situace.
  • I nadále je prohlubována spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb pro delegování klientů, které se stává pro optimální fungování sociálního poradenství klíčové.
  • V rámci  informovanosti o možnosti využití služeb odborného sociálního poradenství bylo v tomto MO vytištěno dalších 50 kusů informačních letáků, které byly pro veřejnost k dispozici v sídle dodavatele i v prostorách obou kontaktních míst.
  • V tomto MO byla aktualizována webová stránka dodavatele, viz záložka Sociální služby, která podává aktuální informace o odborném sociálním poradenství.
  • Dosažené monitorovací indikátory za duben 2016: 11 podpořených osob, 62 kontaktů a 60 intervencí.
  • Dosažené monitorovací indikátory za říjen 2015 až duben 2016: 114 podpořených osob, 425 kontaktů a 469 intervencí.
  • V tomto MO se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů veřejné zakázky, a Statutárnímu městu Most byla předložena Zpráva o činnosti č. 7 za duben 2016.