Leden 2016

05.02.2016 16:12
  • Po celou dobu MO pokračovala přímá práce s klienty v rámci plnění veřejné zakázky - Odborné sociální poradenství sociálními pracovníky dodavatele služby, kteří dále využívají konzultace s dalšími odborníky soc. poradny: právní, psychologické a speciálně pedagogické. Odborné sociální poradenství je zaměřeno na pomoc, podporu a informovanost v oblasti předluženosti, exekucí a dluhů obecně, dále je poskytováno pro lepší orientaci v sociálně právní oblasti, trhu práce a zaměstnanosti spolu s pracovně právními vztahy, dále v oblasti bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, zdravotnictví a pojištění, občanského soudního řízení atd.
  • Byl zaznamenán výrazný zájem nových klientů, především přímo v Mostě, kteří obdrželi informace o poskytovaném sociálním poradenství od různých sociálních služeb v Mostě, především od těch zapojených v Komunitním plánování města Mostu.
  • V tomto MO období byly letáky předávány potencionálním klientům osobně poradci, přímo na kontaktních místech odborného sociálního poradenství a nevznikla potřeba nové rozsáhle depistáže či dotisknutí nových letáků.
  • V návaznosti na vysokou informovanost potencionálních klientů prostřednictvím letáků umístěných ve veřejném a mediálním prostoru a na fungující komunikaci mezi poskytovateli obdobných poradenských služeb, byl v daném monitorovacím období opět vyšší měrou projeven zájem klientů o poskytované odborné poradenství, pomoc a podporu pro řešení jejich tíživé životní situace.
  • V tomto monitorovacím období byla aktualizována webová stránka dodavatele, viz záložka Sociální služby, která podává aktuální informace o odborném sociálním poradenství.
  • Dosažené monitorovací indikátory za leden 2016: 18 podpořených osob, 65 kontaktů a 81 intervencí.
  • Dosažené monitorovací indikátorvy za říjen 2015 až leden 2016: 75 podpořených osob, 242 kontaktů a 289 intervencí.
  • V tomto monitorovacím období se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů veřejné zakázky, a Statutárnímu městu Most byla předložena Zpráva o činnosti č. 4 za leden 2016.