Listopad 2015

07.12.2015 13:55
  • Cílem odborného sociálního poradenství bylo i v tomto monitorovacím období kontaktování nových klientů a mapování jejich problémů včetně stanovení individuálních poradenských cílů. Pokračovalo mapování lokalit a docházelo již k oslovování cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí, hlavně v lokalitě Chanov.
  • Byla zahájena spolupráce se zástupci Dětského domova v Mostě a se Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáček“.
  • V tomto monitorovacím období byly informace k odbornému sociálnímu poradenství umístěny na webové stránky dodavatele, viz záložka Sociální služby. Tato webová stránka bude pravidelně aktualizována a bude podávat aktuální informace o odborném sociálním poradenství.
  • V tomto monitorovacím období bylo dotištěno dalších 100 kusů informačních letáků, které jsou určeny zájemcům o odborné sociální poradenství. Náhled informačního letáku byl umístěn na webové stránky dodavatele, viz záložka Sociální služby - Publicita. Dále jsou informační letáky pro širokou veřejnost k dispozici v sídle dodavatele, v prostorách obou kontaktních míst i na ÚP ČR, KoP v Mostě, na MSSS v Mostě, v Dětském domově Most a v Zařízení okamžité pomoci Mosťáček.
  • Dosažené monitorovací indikátory za listopad 2015: 12 podpořených osob, 67 kontaktů a 77 intervencí.
  • Dosažené monitorovací indikátory za říjen a listopad 2015: 33 podpořených osob, 112 kontaktů a 127 intervencí.
  • V tomto monitorovacím období se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů veřejné zakázky, a Statutárnímu městu Most byla předložena Zpráva o činnosti č. 2 za listopad 2015.