Prosinec 2015

04.01.2016 14:58
  • Po celou dobu MO pokračovala přímá práce s klienty v rámci plnění veřejné zakázky - Odborné sociální poradenství sociálními pracovníky dodavatele služby, kteří dále využívají konzultace s dalšími odborníky soc. poradny: právní, psychologické a speciálně pedagogické. Odborné sociální poradenství je zaměřeno na pomoc, podporu a informovanost v oblasti předluženosti, exekucí a dluhů obecně, dále je poskytováno pro lepší orientaci v sociálně právní oblasti, trhu práce a zaměstnanosti spolu s pracovně právními vztahy, dále v oblasti bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, zdravotnictví a pojištění, občanského soudního řízení atd.
  • V tomto monitorovacím období byla aktualizována webová stránka dodavatele, viz záložka Sociální služby, která podává aktuální informace o odborném sociálním poradenství.
  • V tomto monitorovacím období bylo dotištěno dalších 100 kusů informačních letáků, které jsou určeny zájemcům o odborné sociální poradenství. Náhled informačního letáku je umístěn na webové stránky dodavatele, viz záložka Sociální služby - Publicita. Dále jsou informační letáky pro širokou veřejnost k dispozici v sídle dodavatele, v prostorách obou kontaktních míst i na ÚP ČR, KoP v Mostě, na MSSS v Mostě, v Dětském domově Most, v Zařízení okamžité pomoci Mosťáček i v prostorách Okresní správy sociálního zabezpečení v Mostě.
  • Dne 14. 12. 2015 proběhlo Setkání poskytovatelů sociálních služeb spolu s objednatelem služby za účelem průběžného zhodnocení plnění veřejné zakázky.
  • Dosažené monitorovací indikátory za prosinec 2015: 24 podpořených osob, 65 kontaktů a 81 intervencí.
  • Dosažené monitorovací indikátory za říjen až prosinec 2015: 57 podpořených osob, 177 kontaktů a 208 intervencí.
  • V tomto monitorovacím období se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů veřejné zakázky, a Statutárnímu městu Most byla předložena Zpráva o činnosti č. 3 za prosinec 2015.