Říjen 2015

05.11.2015 16:22
  • Na počátku října 2015 proběhla adaptace na organizaci práce a první mapování lokalit, ve kterých se nacházejí kontaktní místa poskytování podpory. Obě dvě kontaktní místa (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mostě i Dům romské kultury o.p.s Chanov) byla na počátku realizace účelně upravena pro maximální komfort zájemců a uživatelů služby a doplněna o informace poskytování poradenství, a to formou srozumitelných informačních letáků. Obě kontaktní místa byla opatřena informačními cedulemi s označením Odborného sociálního poradenství, dodavatele služby, s provozní dobou a telefonním kontaktem.
  • Cílem odborného sociálního poradenství bylo v tomto monitorovacím období kontaktování nových klientů a mapování jejich problémů včetně stanovení individuálních poradenských cílů.
  • Bylo vytvořeno 200 informačních letáků o zahájení odborného sociálního poradenství, které jsou pro veřejnost k dispozici v sídle dodavatele, v prostorách obou kontaktních míst i na ÚP ČR, KoP v Mostě.
  • Byla zahájena spolupráce s realizátorem terénní sociální práce (Oblastní charita Most) v lokalitě Stovky a Sedmistovky.
  • Odborné sociální poradenství je realizováno na základě závazných právních předpisů České republiky, zejména Standardů kvality poskytování sociálních služeb.
  • K propagaci bylo též využito kampaně Statutárního města Most „Říjen pro neziskovky 2015“ v rámci níž proběhly dva dny otevřených dveří přímo v místě dodavatele služby. Byl vytvořen informační panel o možnostech poskytnutí sociální služby, který byl umístěn v prostorách Magistrátu města Most, a dále byla poskytovaná služba prezentována při společné prezentaci neziskových organizací v OC Central Most.
  • Dosažené monitorovací indikátory za říjen 2015: 21 podpořených osob, 45 kontaktů a 50 intervencí. 
  • V tomto monitorovacím období se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů veřejné zakázky, a Statutárnímu městu Most byla předložena Zpráva o činnosti č. 1 za říjen 2015.