Únor 2016

07.03.2016 12:52
  • Po celou dobu MO pokračovala přímá práce s klienty v rámci plnění veřejné zakázky - Odborné sociální poradenství sociálními pracovníky dodavatele služby, kteří dále využívali konzultace s dalšími odborníky soc. poradny: právní a psychologické. Odborné sociální poradneství je zaměřeno na pomoc, podporu a informovanost v oblasti předluženosti, exekucí a dluhů obecně, dále je poskytováno pro lepší orientaci v sociálně právní oblasti, trhu práce a zaměstnanosti spolu s pracovně právními vztahy, v oblasti bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, zdravotnictví a pojištění, občanského soudního řízení atd.
  • Opět byl zaznamenán zvýšený zájem nových klientů, především přímo v Mostě. Noví klienti obdrželi informace o poskytovaném odborném sociálním poradenství od různých sociálních služeb v Mostě, především od těch zapojených v Komunitním plánování města Mostu, v rámci depistáže či si službu, díky vysoké informovanosti, sami vyhledali.
  • V lokalitě Chanov byli zástupci cílové skupiny spontánně oslovováni a motivováni ke vstupu do služby v jejich přirozeném prostředí a zároveň zde byla prohlubována spolupráce s již zaběhlými pomáhajícími profesionály pro možnost delegování klientů.
  • Stávající uživatelé služby využívali poradenství, pomoc a podporu pro řešení jejich tíživé životní situace.
  • V rámci informovanosti o možnosti využití služeb odborného sociálního poradenství bylo v tomto monitorovacím období vytištěno dalších 100 kusů informačních letáků, které byly pro veřejnosti k dispozici v sídle dodavatele i v prostorách obou kontaktních míst. Potencionálním klientům byly informační letáky předávána osobně poradci, přímo na kontaktních místech či v rámci depistáže přímo v sociálně vyloučených lokalitách v Mostě.
  • V tomto monitorovacím období byla aktualizována webová stránka dodavatele, viz záložka Sociální služby, která podává aktutální informace o odborném sociálním poradenství.
  • Dosažené monitorovací indikátory za únor 2016: 12 podpořených osob, 61 kontaktů a 59 intervencí.
  • Dosažené monitorřovací indikátory za říjen 2015 až únor 2016: 87 podpořených osob, 303 kontaktů a 348 intervencí.
  • V tomto monitorovacím období se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů veřejné zakázky, a Statutárnímu městu Most byla předložena Zpráva o činnosti č. 5 za únor 2016.