Opatření COVID-19

S platností od 10. 09. 2020 bude vstup do obou poraden (Protidluhová poradna a Kontaktní místo podpory „SUPPORT“) a do Dětského klubu MOSTÍK možný pouze s rouškou.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech,
nebo na emailové adrese nadeje-m@seznam.cz

Protidluhová poradna: 775 424 636, 773 998 636

Kontaktní místo podpory „SUPPORT“: 732 837 500, 774 501 636

Dětský klub MOSTÍK: 775 634 636

TOTO OPATŘENÍ JE PLATNÉ DO ODVOLÁNÍ.

Dětský klub "MOSTÍK - II."

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou s platností od čtvrtka 10.09.2020 povinné roušky ve všech vnitřních prostorách Dětského klubu MOSTÍK, a to na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k této situaci bude každé dítě, navštěvující Dětský klub MOSTÍK, vybaveno na každý den min. jednou vlastní čistou rouškou.
Povinnost mít roušku se vztahuje i na rodiče, či jiné pečující osoby, které děti do Dětského klubu MOSTÍK odvádějí či vyzvedávají.
TOTO OPATŘENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ.

 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením vlády ČR a na základě mimořádného opatření pronajímatele prostor Dětského klubu (DK) - Středisko volného času v Mostě (SVČ), je z důvodu uzavření celého areálu SVČ s platností
od 11. 03. 2020 do odvolání PROVOZ PŘERUŠEN
.

 • Po dobu přerušení provozu DK s platností od 01. 04. 2020 do odvolání, nejdéle však do 30. 06. 2020, se mohou děti zařazené do DK po dopoledním on-line vyučování doma zabavit výtvarničením či aktivním pohybem dle zábavných tematických materiálů.

 • Zábavné tematické materiály pro děti ke stažení ZDE.

 • Provoz DK bude obnoven tehdy, jakmile bude areál SVČ znovu otevřen, a bude obnovena školní docházka žáků
  1. stupně Soukromé základní školy OPTIMA.

Příměstský tábor "MOSTÍK - II."

Informace ke konání Příměstského tábora 2020  ZDE .

 

PROVOZ PROTIDLUHOVÉ PORADNY

UPOZORNĚNÍ
S platností od 10. 09. 2020 bude vstup do PROTIDLUHOVÉ PORADNY možný pouze s rouškou.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonních číslech: 775 424 636, 773 998 636
nebo na emailové adrese nadeje-m@seznam.cz.

TOTO OPATŘENÍ JE PLATNÉ DO ODVOLÁNÍ.

 
S platností od 01. 07. 2020 je PROTIDLUHOVÁ PORADNA OTEVŘENA v plném běžném provozu PO - PÁ od 8:00 do 16:00 hodin.
 

Na základě protiepidemických opatření vlády ČR je s platností od 16. 03. 2020 po celou dobu platnosti nouzového stavu PROTIDLUHOVÁ PORADNA UZAVŘENA a způsob poskytování poradenství se řídí pravidly MPSV pro realizaci projektů OPZ takto:

 • V tomto období se lze do projektu zapojit i telefonicky, osobní návštěva není nutná.

 • Po celou dobu platnosti nouzového stavu bude poradenství poskytováno pouze telefonicky, a to jak stávajícím účastníkům projektů, tak i novým zájemcům i dalším osobám, které potřebují v této těžké situaci pomoci. Osobní návštěvy zástupců cílové skupiny v protidluhové poradně budou možné pouze v nezbytně nutných případech (pro předem objednané osoby na předem sjednanou schůzku) či pro účastníky projektu, zařazených do KA 04, a to v době od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

 • S platností ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu do odvolání bude provoz poradny při poskytování poradenství formou osobní návštěvy pro neobjednané osoby omezen na dny PONDĚLÍ a STŘEDA v čase od 8:00 do 16:00 hodin; v těchto dnech a čase lze poradnu navštívit osobně pouze v nezbytně nutných případech.
  Ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEKPÁTEK bude poradenství poskytováno pouze pro předem objednané osoby, a to na předem sjednanou schůzku v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

 • Pokud to není nezbytně nutné, nebo máte vzhledem ke své psychické či fyzické kondici obavy, poradnu navštívit osobně, prosíme, využívejte telefonickou komunikaci. Do projektu se lze zapojit telefonicky, poradenství bude nadále poskytováno i telefonicky, a to do doby, než bude obnoven plný provoz protidluhové poradny.

 

PROVOZ KONTAKTNÍHO MÍSTA PODPORY - KMP "SUPPORT"

UPOZORNĚNÍ
S platností od 10. 09. 2020 bude vstup do KONTAKTNÍHO MÍSTA PODPORY "SUPPORTY možný pouze s rouškou.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonních číslech: 732 837 500, 774 501 636
nebo na emailové adrese nadeje-m@seznam.cz.

TOTO OPATŘENÍ JE PLATNÉ DO ODVOLÁNÍ.

 

S platností od 01. 07. 2020 je KONTAKTNÍ MÍSTO PODPORY "SUPPORT" OTEVŘENO v plném běžném provozu PO - PÁ od 8:00 do 16:00 hodin.

 

Na základě protiepidemických opatření vlády ČR je s platností od 16. 03. 2020 po celou dobu platnosti nouzového stavu KONTAKTNÍ MÍSTO PODPORY "SUPPORT"  UZAVŘENO a způsob poskytování poradenství se řídí pravidly MPSV pro realizaci projektů OPZ takto:

 • V tomto období se lze do projektu zapojit i telefonicky, osobní návštěva není nutná.

 • Po celou dobu platnosti nouzového stavu bude poradenství poskytováno pouze telefonicky, a to jak stávajícím účastníkům projektů, tak i novým zájemcům i dalším osobám, které potřebují v této těžké situaci pomoci. Osobní návštěvy zástupců cílové skupiny v  KMP "SUPPORT" budou možné pouze v nezbytně nutných případech (pro předem objednané osoby na předem sjednanou schůzku) či pro účastníky projektu, zařazených do KA 04 a do KA 05, a to v době od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

 • S platností ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu do odvolání bude provoz KMP "SUPPORT" při poskytování poradenství formou osobní návštěvy pro neobjednané osoby omezen na dny PONDĚLÍ a STŘEDA v čase od 8:00 do 16:00 hodin; v těchto dnech a čase lze poradny navštívit osobně pouze v nezbytně nutných případech.
  Ve dnech ÚTERÝ, ČTVRTEKPÁTEK bude poradenství poskytováno pouze pro předem objednané osoby, a to na předem sjednanou schůzku v čase od 8:00 do 16:00 hodin.

 • Pokud to není nezbytně nutné, nebo máte vzhledem ke své psychické či fyzické kondici obavy, KMP "SUPPORT" navštívit osobně, prosíme, využívejte telefonickou komunikaci. Do projektu se lze zapojit telefonicky, poradenství bude nadále poskytováno i telefonicky, a to do doby, než bude obnoven plný provoz KMP "SUPPORT".