13. 05. 2014 - Smlouvy, smluvní právo, uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku

Objednací kód semináře
102

Termín
13. 05. 2014, 9:00 - 14:00 hodin, registrace účastníků v 8:30 hodin
Občerstvení zajištěno

Místo konání
Sídlo společnosti Naděje - M, o.p.s., Báňská 287, Most
MHD - tramvají č. 1, 4, 2 do stanice Most, 1. náměstí » ze stanice Most, 1. náměstí autobusem č. 25 » vystoupit na další stanici ul. Halasova

Přednáší
Ing. Mgr. Tereza Krupová - Právnická fakulta UK v Praze

Určeno
Seminář je vhodný pro účetní a ekonomické profese, ale i pro jiná neprávní odvětví

Cíl
Seminář se věnuje problematice uzavírání smluv. Výklad bude zaměřen na novinky, které s sebou nový občanský zákoník přináší v procesu uzavírání smluv (předsmluvní odpovědnost, spotřebitelské smlouvy, obchodní podmínky, adhezní smlouvy atd.), dále také problematice zajištění a utvrzení dluhu. Cílem semináře je poukázat také na změny v jednotlivých smluvních typech.

Program
Relativní majetková práva a jejich charakteristika • postup před uzavřením smlouvy • platnost/neplatnost právního jednání • předsmluvní odpovědnost • smlouvy uzavírané se spotřebitelem • smlouva o smlouvě budoucí • vznik, změna a zánik smlouvy • zajištění a utvrzení dluhu. VYBRANÉ SMLUVNÍ TYPY: Darovací smlouva • kupní smlouva • smlouva o dílo • přenechání věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem) • pacht • výměnek aj.

Cena
1960,- Kč/1 účastník

Objednávka - Přihláška na seminář

Prosíme o vyplnění následujících údajů: