14. 05. 2014 - Majetkové právo v novém občanském zákoníku

Objednací kód semináře
103

Termín
14. 05. 2014, 9:00 - 14:00 hodin, registrace účastníků v 8:30 hodin
Občerstvení zajištěno

Místo konání
Sídlo společnosti Naděje - M, o.p.s., Báňská 287, Most
MHD - tramvají č. 1, 4, 2 do stanice Most, 1. náměstí » ze stanice Most, 1. náměstí autobusem č. 25 » vystoupit na další stanici ul. Halasova

Přednáší
Ing. Mgr. Tereza Krupová - Právnická fakulta UK v Praze

Určeno
Seminář je vhodný pro účetní a ekonomické profese, ale i pro jiná neprávní odvětví

Cíl
Seminář se věnuje výkladu majetkového práva, novinkám zaměřeným na NOZ

Program
Absolutní majetková práva a jejich charakteristika • relativní majetková práva a jejich charakteristika • manželství, vztahy, dědictví • vlastnictví, spoluvlastnictví; správa cizího majetku; věcná práva k cizím věcem; dědické právo

Cena
1960,- Kč/1 účastník

Objednávka - Přihláška na seminář

Prosíme o vyplnění následujících údajů: