Projekt "BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE"

 

Název projektu: Dluhové poradenství pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Mostu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce

Zkrácený název projektu: BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., IČ 254 54 722, se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

Místo realizace projektu: Naděje - M, o.p.s., Chomutovská 2261/2 (blok 15) , 434 01 Most

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007520

Doba realizace projektu: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2020 (36 měsíců)

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most


Projekt se zaměřuje na řešení zadluženosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) města Mostu za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Individuálním přístupem a intenzivní práci s každým jedincem dojde u min. 350 zástupců cílové skupiny ke zlepšení nepříznivé životní situace, do které se dostali existencí dluhů a min. 50 zástupců cílové skupiny si zvýší kompetence v oblasti finanční a právní gramotnosti.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt byl ukončen k 31.12.2020.